Pregled WLAN veze
Pregled WLAN veze

Pregled WLAN veze

Uređaji serije ZQ600 Plus poseduju dvostruki radio koji koristi standardne protokole Wi-Fi i Bluetooth. Kompanija Zebra vam nudi izbor između uređaja opremljenog dvostrukim radijom Wi-Fi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.3) ili dvostrukim radijom Wi-Fi 5 (802.11ac + Bluetooth 4.2). Oni imaju FCC ID broj na nalepnici sa serijskim brojem sa zadnje strane uređaja.
  • Bežični štampači serije ZQ600 Plus sa radio modulom Zebra 802.11 WLAN identifikuju se tekstom Wireless Network Printer na nalepnici sa serijskim brojem sa zadnje strane štampača.
  • Ovi štampači omogućavaju komunikaciju kao čvorište u okviru lokalne bežične mreže (WLAN). Načini uspostavljanja komunikacije sa štampačem razlikuju se u zavisnosti od primene.
Više informacija i uslužni programi za konfiguraciju LAN veze obuhvaćeni su programom ZebraNet Bridge Enterprise™ (verzija 2.8 i novije).
Zebra Setup Utilities (ZSU) i Zebra Mobile Setup Utility koriste se za konfigurisanje postavki WLAN komunikacije. ZebraNet Bridge Enterprise i ZSU možete da preuzmete sa Zebra veb lokacije.
BT/WLAN komunikacija