Korišćenje baterije
Korišćenje baterije

Korišćenje baterije

Štampači serije ZQ600 Plus koriste litijum-jonsku bateriju sa ugrađenim pametnim mogućnostima i mogućnostima za čuvanje podataka, koje ispunjavaju zahteve funkcije Power Precision+ (PP+). ZQ610 Plus i ZQ620 Plus koriste dvoćelijsku bateriju, a ZQ630 Plus koristi četvoroćelijsku bateriju. Ova pametna baterija prikuplja metriku u realnom vremenu kako bi maksimalno produžila radni vek baterije i omogućila da svaka baterija bude ispravna i da može da se puni do kraja. Pametna baterija prati i održava metriku potrebnu za pružanje podataka o vidljivosti u realnom vremenu u vidu smislenije statistike o bateriji, kao što je ukupna upotreba ciklusa baterije, da li je baterija stara i spremna za odlaganje ili koliko dugo je potrebno da se baterija potpuno napuni.
Štampač
Radna temperatura
Temperatura punjenja
Temperatura skladištenja
ZQ610 Plus
od -20 do 60°C
(od -4 do 140°F)
0–40°C
(32–104°F)
od -25 do 60°C
(od -13 do 140°F)
ZQ620 Plus
ZQ610 Plus-HC
ZQ620 Plus-HC
0–50°C
(32–122°F)
ZQ630 Plus
od -20 do 50°C
(od -4 do 122°F)
0–40°C
(32–104°F)
od -25 do 65°C
(od -13 do 149°F)
  • Da biste postigli optimalne rezultate punjenje, koristite samo Zebra pametne baterije.
  • Baterije punite na sobnoj temperaturi dok je uređaj isključen.
  • Idealni uslovi punjenja su u rasponu od 5 do 40°C (od 41 do 104°F).
  • Uređaj neprekidno puni bateriju na bezbedan i inteligentan način. Pri višim temperaturama, uređaj može u isprekidanim intervalima da pokreće i prekida punjenje baterije na kratko vreme kako bi održao bateriju u granicama prihvatljive temperature. U slučaju nenormalnih temperatura, uređaj će vas putem LED indikatora i upozorenja na ekranu obavestiti kada punjenje nije moguće pokrenuti.
Stanje pametne baterije ima tri statusa: Good (Dobro), Replace (Zameniti) i Poor (Loše). Mogućnost štampača da radi zavisi od stanja baterije, koje se saopštava putem interfejsa ekrana.
Broj ciklusa punjenja
Stanje
Poruka prilikom uključivanja
Manje od 300
Good (Dobro)
Nema
od 300 do 599
Replace (Zameniti)
Battery Diminished, Consider Replacing* (Baterija je oslabljena, razmotriti zamenu)
od 550 do 599
Replace (Zameniti)
Warning-Battery Is Past Useful Life* (Upozorenje – baterija je prešla upotrebni vek)
600 ili više
Poor (Loše)
Replace Battery, Shutting Down** (Zamenite bateriju, štampač se isključuje)
* Upozorenje je praćeno jednim dugačkim zvučnim signalom.
** Upozorenje treperi i praćeno je jednim zvučnim signalom u sekundi. Nakon 30 sekundi štampač se isključuje.