Smart Charger 2 – indikator stanja baterije
Smart Charger 2 – indikator stanja baterije

Smart Charger 2 – indikator stanja baterije

Smart Charger 2 poseduje trobojni LED indikator (žuta/zelena/narandžasta) koji ukazuje na stanje baterije. Procena stanja baterije počinje kada se baterija umetne u punjač, usled čega odgovarajući LED indikator počinje da svetli, kao što je pokazano. LED indikator će nastaviti da svetli dokle god se ulazna struja primenjuje.
Baterija
Indikator
Status stanja
Nije prisutna ili nije pametna
Isključeno
Nije primenljivo
Pametna baterija je prisutna
Zelena
Good (Dobro)
Pametna baterija je prisutna
Žuta
Kapacitet je umanjen
Pametna baterija je prisutna
Treperi žuto
Radni vek je istekao
Pametna baterija je prisutna
Narandžasta
Neupotrebljiva – zameniti
(reciklirati bateriju)
Više informacija potražite u odeljku
Korisnički priručnik za punjač Smart Charger 2 (SC2) za mobilne štampače
.