Produžavanje trajanja baterije
Produžavanje trajanja baterije

Produžavanje trajanja baterije

  • Nikada nemojte da izlažete bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti niti temperaturama iznad 40°C (104°F) tokom punjenja.
  • Uvek koristite namenski punjač kompanije Zebra za litijum-jonske baterije. Sve druge vrste punjača mogu da oštete bateriju.
  • Koristite odgovarajući medij za potrebe štampanja. Ovlašćeni Zebra prodavac može da vam pomogne da odredite koji je optimalan medij za vašu namenu.
  • Ako štampate isti tekst ili sliku na svakoj nalepnici, razmotrite korišćenje unapred odštampane nalepnice.
  • Izaberite odgovarajuću zatamnjenost štampe i brzinu štampanja za medij.
  • Koristite softversku potvrdu (XON/XOFF) kad god je to potrebno.
  • Izvadite bateriju ako se štampač neće koristiti jedan dan ili duže, kao i ako ne obavljate punjenje u okviru održavanja.
  • Razmislite o kupovini dodatne baterije.
  • Ne zaboravite da svaka punjiva baterija tokom vremena gubi mogućnost održavanja napunjenosti. Možete je puniti samo ograničeni broj puta pre nego što budete morali da je zamenite. Uvek odlažite baterije na ispravan način (idite u odeljak Recikliranje proizvoda i baterije).