Bežična komunikacija putem Bluetooth veze
Bežična komunikacija putem Bluetooth veze

Bežična komunikacija putem Bluetooth veze

Bluetooth je globalni standard za razmenu podataka između dva uređaja putem radio frekvencija. Ovaj oblik komunikacije od tačke-do-tačke ne zahteva pristupne tačke niti drugu infrastrukturu. Bluetooth radiji su relativno niskog napajanja kako bi doprineli sprečavanju smetnji sa drugim uređajima koji rade na sličnim radio frekvencijama. Ovo ograničava opseg Bluetooth uređaja na oko 10 metara (32 stope). Podrazumevano za seriju ZQ630 Plus je klasa 2, ali opseg može da bude podešen na klasu 1 putem SGD komande (
bluetooth.power_class
) kako bi se povećala snaga. Štampač i uređaj sa kojim štampač komunicira moraju da ispunjavaju Bluetooth standard.