Korišćenje četvorostrukog punjača
Korišćenje četvorostrukog punjača

Korišćenje četvorostrukog punjača

  1. Koristeći napajanje, umetnite konektor sa burencetom u DC port na štampaču, a kabl za napajanje u električnu utičnicu.
    Uključiće se indikator napajanja na prednjoj tabli.
  2. Umetnite bateriju u bilo koje od četiri ležišta za punjenje u smeru koji je prikazan.
  3. Umetnite bateriju u odeljak okrećući je dok ne legne na mesto.
    Narandžasti indikator ispod baterije koja se puni uključuje se kada je baterija ispravno postavljena.