Uvod
Uvod

Uvod

U ovom vodiču date su informacije za korišćenje štampača serije ZQ600 Plus. Štampači koriste neke od najnovijih tehnologija kao što su:
 • Wi-Fi 6 dvostruki radio (802.11ax + Bluetooth 5.3)*
 • Wi-Fi 5 dvostruki radio (802.11ac + Bluetooth 4.2)*
 • Opcionalnu RFID mogućnost
 • Pametnu bateriju sa funkcijom PowerPrecision+
 • NFC (Near Field Communication)
 • LCD ekran u boji
 • Sertifikat Made for iPhone (MFi). Štampači serije ZQ600 Plus podržavaju komunikaciju sa Apple uređajima – kao što je iPhone ili iPad – sa operativnim sistemom iOS 10 ili novijom verzijom, putem Bluetooth 5.3 i 4.2 veze (Classic i BLE).
* Kompanija Zebra vam omogućava da izaberete uređaj opremljen dvostrukim radijom Wi-Fi 6 ili Wi-Fi 5.
Štampači koriste jezike za programiranje CPCL, ZPL i EPL za konfigurisanje štampača i svojstava štampanja, dizajna nalepnice i komunikacije. Pogledajte Vodič za programiranje na jeziku CPCL, Vodič za programiranje na jeziku ZPL i Vodič za programiranje na jeziku EPL na veb lokaciji zebra.com/support.
Softverski resursi i uslužni programi:
 • ZebraNet Bridge Enterprise: konfiguracija štampača, upravljanje flotom uređaja
 • Zebra Printer Setup Utilities: konfiguracija jednog štampača, brzo podešavanje
 • ZebraDesigner Professional 3: dizajn nalepnica
 • Upravljački programi za Zebra Designer: Upravljački programi za Windows
 • Upravljački program za OPOS: upravljački program za Windows
 • Komplet za razvoj softvera za više platformi
 • Zebra Downloader
 • Printer Profile Manager Enterprise (PPME)
Ovi upravljački programi nalaze se na Zebra veb lokaciji zebra.com/zq600plus-info.