Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača
Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

 1. Na poslednjem ekranu programa za instalaciju upravljačkog programa, ostavite stavku
  Run the Printer Installation Wizard
  (Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača) označenom, a zatim kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Prikazaće se čarobnjak za instalaciju upravljačkog programa štampača.
 2. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se upit da izaberete opciju instalacije.
 3. Kliknite na
  Install Printer
  (Instalacija štampača).
  Prikazaće se ugovor o licenciranju.
 4. Pročitajte važne informacije i prihvatite uslove tako što ćete označiti dugme
  I Accept the Terms in the License Agreement
  (Prihvatam uslove iz ugovora o licenciranju). Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se upit da izaberete tip štampača. Model štampača se nalazi sa gornje strane pored trake za otcepljivanje ili na nalepnici koja se nalazi sa donje strane štampača.
 5. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se obaveštenje da je štampač već instaliran.
 6. Kliknite na
  Add new printer
  (Dodaj novi štampač).
  Prikazaće se upit za naziv štampača, port sa kojim će štampač biti povezan i jezik za ekran štampača. Izaberite
  USB001
  .
 7. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se upit da pokrenete druge čarobnjake za konfigurisanje.
 8. Kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Kada instalirate upravljačke programe, povežite USB kabl u USB port na štampaču (pogledajte odeljak Kablovska komunikacija).
  Dok se štampač uključuje, računar dovršava instalaciju upravljačkog programa i prepoznaje štampač. Ako niste prvo instalirali upravljačke programe, pogledajte odeljak Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.