Osnovni crtež i informacije o delovima
Osnovni crtež i informacije o delovima

Osnovni crtež i informacije o delovima

Komponente štampača – prikaz odozgo (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
1
Poklopac za medije
2
Senzor crne trake
3
Diskovi koji podupiru medij
4
Glava za štampanje
5
Senzor proreza
6
Senzor prisustva nalepnice
7
LCD ekran u boji
8
Tastatura
9
Valjak za štampanje
10
Traka za otcepljivanje
11
Poluga odlepljivača
12
Šipka odlepljivača
13
Poluga za otpuštanje bravice
14
Prorez za gajku
Komponente štampača – prikaz odozgo (ZQ630 Plus)
1
Tastatura
2
LCD ekran u boji
3
Šipka odlepljivača
4
Traka za otcepljivanje
5
Glava za štampanje
6
Senzor crne trake
7
Valjak za štampanje
8
Poklopac za medije
9
Prorez za gajku
10
USB/RS-232 portovi za komunikaciju
11
Poluga za otpuštanje bravice
12
Poluga odlepljivača
13
Senzor proreza
14
Disk koji podupire medij
Komponente štampača – prikaz spreda
15
Dugme za napajanje (sa kružnim LED indikatorom napajanja)
16
Dugme Feed (Uvlačenje)
Komponente štampača – prikaz odozdo
17
USB/RS-232 portovi za komunikaciju
18
Kopča za kaiš
19
Baterija
20
Nalepnica sa MAC adresom
21
Kontakti
22
PCC bar-kod
23
Bar-kod serijskog broja
Komponente štampača – bočni prikaz
24
NFC (ikona Print Touch)
25
DC ulaz
  • Ako skenirate QR kôd pametnim telefonom, dobićete informacije specifične za štampač.
  • Dodirom na ikonu Zebra Print Touch™ pametnim telefonom sa omogućenom tehnologijom NFC (Near Field Communication) omogućava se trenutni pristup informacijama specifičnim za štampač. Više informacija o tehnologiji NFC i proizvodima kompanije Zebra potražite na veb lokaciji zebra.com/nfc. Moguće je koristiti i aplikacije za Bluetooth uparivanje putem tehnologije NFC. Više informacija potražite u Zebra kompletu za razvoj softvera (SDK) za više platformi.