Ubacivanje medija u režimu otcepljivanja
Ubacivanje medija u režimu otcepljivanja

Ubacivanje medija u režimu otcepljivanja

Ovaj postupak opisuje ubacivanje medija u režimu otcepljivanja.
 1. Otvorite štampač.
  1. Pritisnite dugme za otpuštanje bravice (1) sa bočne strane štampača.
   Poklopac za medije će se osloboditi.
  2. Okrenite poklopac za medije (2) unazad do kraja da biste izložili odeljak za medije i prilagodljive potpore za medij.
 2. Razdvojte potpore za medij i umetnite rolnu medija između potpora u prikazanom smeru.
  Potpore drže medij na mestu i prilagođavaju se širini medija. Rolna medija bi trebalo da može da se slobodno okreće na potporama.
 3. Zatvorite poklopac za medij.
  Informacije o menjanju postavke za podešavanje dužine uvlačenja medija putem komande Set-Get-Do (SGD) potražite u vodiču za programiranje.