Održavanje štampača
Održavanje štampača

Održavanje štampača

U ovom odeljku su navedeni postupci rutinskog čišćenja i održavanja.