Ojačavanje kablova za komunikaciju
Ojačavanje kablova za komunikaciju

Ojačavanje kablova za komunikaciju

Fiksiranje kablova za komunikaciju ojačava kabl i sprečava isključivanje kabla iz štampača. Da biste trajno povezali USB ili RS-232 kabl za komunikaciju sa štampačem:
  1. Pristupite portu za komunikaciju sa bočne strane štampača pored poluge za otpuštanje bravice.
  2. Uključite konektor u odgovarajući port i poravnajte plastični poklopac za zaključavanje sa usecima.
  3. Okrenite poklopac za zaključavanje u smeru kazaljke na satu da biste fiksirali kabl na mestu. (Okrenite suprotno od smera kazaljke na satu da biste oslobodili kabl.)
Kabl je fiksiran na mestu.
Samo jedan kabl može da bude prisutan u USB/RS-232 portovima za komunikaciju odjednom u svrhe umanjivanja opterećenja.