Meni Sensors (Senzori)
Meni Sensors (Senzori)

Meni Sensors (Senzori)

U ovom odeljku izložene su informacije o meniju Sensors (Senzori) štampača.
Postavka senzora
Opis
Status medija
Obaveštava vas o prisustvu ili odsustvu medija u štampaču.
SGD: media.status
Take Label (Preuzimanje nalepnice)
Podesite intenzitet LED-a za preuzimanje nalepnice.
SGD: ezpl.take_label
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ovu postavku, osim u slučaju da od vas to traži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.