Primeri izgleda nalepnica
Primeri izgleda nalepnica

Primeri izgleda nalepnica

U ovom odeljku su prikazani primeri nalepnica sa problemom i bez problema.
Izgled nalepnice sa problemom
Izgled ispravne nalepnice
Tamne boje, unapred odštampani tekst i grafički elementi nalaze se na putanji crne trake na dnu računa.
Središnja putanja do crne trake je bez tamnih boja, unapred odštampanog teksta i grafičkih elemenata.
Potpune informacije o korišćenju unapred odštampanog papira za račune možete da pronađete u odeljku o FORM komandi u vodiču za CPCL programiranje na veb lokaciji zebra.com/manuals.