Punjenje baterije
Punjenje baterije

Punjenje baterije

U ovom odeljku opisano je kako da napunite bateriju pomoću AC adaptera za struju.
  1. Kabl za naizmeničnu struju odgovarajući za vašu lokaciju priključite u adapter.
  2. Otvorite zaštitni poklopac na štampaču da biste izložili konektor za DC ulaz za punjač, a zatim priključite konektor sa burencetom iz AC adaptera u konektor za punjač na štampaču.
  3. Uključite kabl za napajanje u utičnicu za struju.
Štampač se uključuje i počinje da se puni. U ovom trenutku štampač može da bude uključen ili isključen. Punjenje se nastavlja u oba stanja.
Iako je punjenje baterije dok koristite štampač moguće, vreme punjenja se produžava u tim okolnostima.