QR kôd i URL stranice za podršku
QR kôd i URL stranice za podršku

QR kôd i URL stranice za podršku

QR kôd obuhvata čitljivi tekstualni URL, na primer, zebra.com/zq600plus-info, koji vas usmerava ka informacijama o štampaču i kratkim video-snimcima o kupovini potrošnog materijala, pregledu funkcija, ubacivanju medija, štampanju izveštaja o konfiguraciji, uputstvima za čišćenje i informacijama o dodatnoj opremi.
QR kôd