Specifikacije napajanja
Specifikacije napajanja

Specifikacije napajanja

U ovom odeljku su navedene specifikacije napajanja
Parametar
ZQ610 Plus
ZQ620 Plus
ZQ630 Plus
Baterija
Pametna litijum-jonska baterija (dvoćelijska ili četvoroćelijska)
3250 mAh
7,4 V DC (nominalno)
2,45 Ah min.
Pametna litijum-jonska baterija (dvoćelijska ili četvoroćelijska)
3250 mAh
7,4 V DC (nominalno)
2,45 Ah min.
Pametna litijum-jonska baterija (četvoroćelijska)
6600 mAH
7,4 V DC (nominalno)
6,8 Ah min.
Četvoroćelijska proširena pametna baterija (opcionalno)
Četvoroćelijska proširena pametna baterija (opcionalno)