Metalna kopča za kaiš
Metalna kopča za kaiš

Metalna kopča za kaiš

Štampač ZQ630 Plus omogućava opciju alternativne kopče za kaiš koja povećava robusnost.
Kopča je bezbedno pričvršćena za štampač pomoću dva Philips zavrtnja pljosnate glave. Može da se koristi i nezavisno ili zajedno sa čvrstom futrolom. Više informacija potražite na veb lokaciji zebra.com/accessories.
Metalna kopča za kaiš bez čvrste futrole
Metalna kopča za kaiš sa čvrstom futrolom