Ikone statusa
Ikone statusa

Ikone statusa

U gornjem delu ekrana prikazuje se nekoliko ikona koje ukazuju na status različitih funkcija štampača. Proverite status indikatora, a zatim u temi rešavanja problema koja se navodi u grafikonu potražite rešenje problema.
Ikona
Status
Indikacija
Neprekidno plavo
Bluetooth veza je uspostavljena
Nije prisutno
Bluetooth veza nije aktivna
Treperi plavo
Povezivanje ili prenos nalepnica
Antena treperi
Traži se AP
Antena treperi / 1 neprekidni signal
WLAN veza je uspostavljena i pokušaj verifikacije je u toku
Antena treperi / 2 neprekidna signala
WLAN veza je uspostavljena i verifikovana
Antena treperi / 2 signala trepere
Prijem podataka je u toku
Nije prisutno
Radio nije prisutan
4 zelene crte
>80% napunjeno
3 zelene crte
60–80% napunjeno
2 žute crta
40–60% napunjeno
1 crvena crta
20–40% napunjeno
0 crta (crvena silueta baterije)
Nizak nivo baterije
4 zelene crte trepere sa munjom
Kapacitet napunjenosti >80%
3 zelene crte trepere sa munjom
Kapacitet napunjenosti 60–80%
2 žute crte trepere sa munjom
Kapacitet napunjenosti 40–60%
1 crvena crta treperi sa munjom
Kapacitet napunjenosti 20–40%
0 crta sa crvenom munjom
Nizak nivo baterije
Treperi crveno
Poklopac za medije je otvoren
Trepereće zeleno
Prijem podataka je u toku
Neprekidno zeleno
Ethernet veza je uspostavljena
Nije prisutno
Ethernet veza nije uspostavljena
Trepereće zeleno
Obrada podataka je u toku
Neprekidno zeleno
Obrada podataka nije u toku
Treperi crveno
Nestalo je medija
Neprekidno belo
Medij je prisutan
Treperi crveno
Postoji greška (a nije Nestalo je medija i Poluga za otvaranje glave je otvorena)
Nije prisutno
Bez greške
4 zelene crte
Jačina signala 802.11 >75%
3 zelene crte
Jačina signala 802.11 <=75%
2 zelene crte
Jačina signala 802.11 <=50% ali >25%
1 žuta crta
Jačina signala 802.11<=25%
0 crta
Nema jačine signala