Poruke o greškama
Poruke o greškama

Poruke o greškama

Štampači serije ZQ600 Plus prikazuju različita trepereće upozorenja, kao što su Media Out (Nestalo je medija), Media Cover Open (Poklopac za medije je otvoren) ili Battery Low (Nizak nivo baterije). Ova upozorenja su podeljena na Errors (Greške), Warnings (Upozorenja) i Info (Informacije), a da bi se međusobno razlikovali koristi se različito mapiranje boja.
Stavka na ekranu
INFO
WARNING
ERROR
Boja prednjeg plana (tekst)
Bela
Crna
Bela
Boja pozadine
Zelena
Žuta
Crvena
Na radnje možete da odgovorite pritiskom na
LEFT SELECT
(Levi izbor) ili
RIGHT SELECT
(Desni izbor). Kada problem bude rešen, poruka upozorenja nestaje.
Poruke upozorenja
Poruka
Tip
Boja
AckAlertOptionBoardInvalid
Upozorenje
Žuta
AckAlertYN1
Informacija
Zelena
AckAlertNoUsbDriveFound
Upozorenje
Žuta
AckAlertAllFilesPrinted
Informacija
Zelena
AckAlertAllFilesStored
Informacija
Zelena
AckAlertTooManyUsbHostDevices
Upozorenje
Žuta
AckAlertUnsupportedUsbHostDevice
Upozorenje
Žuta
AckAlertUnsupportedUsbHostFilesystem
Upozorenje
Žuta
AckAlertErrorPrintingFile
Greška
Crvena
AckAlertErrorStoringFile
Greška
Crvena
AckAlertErrorPrintingFileContinue
Greška
Crvena
AckAlertErrorStoringFileContinue
Greška
Crvena
AckAlertFirmwareFoundContinue
Informacija
Zelena
AckAlertUsbMirrorAutoPrompt
Informacija
Zelena
AckAlertUseUsbMemoryDevicePrompt
Informacija
Zelena
AckAlertBluetoothPairingPassKey
Informacija
Zelena
AckAlertInvalidZplTemplateFile
Greška
Crvena
AckAlertCoreDumpPresent
Informacija
Zelena
AckAlertInvalidComplianceFile
Greška
Crvena
AckAlertHeadElementTestFailed
Greška
Crvena
AckAlertUsbPowerError
Greška
Crvena
AckAlertFileSystemWriteError
Greška
Crvena
AckAlertAvalancheError
Greška
Crvena
AckAlertAvalancheTextMessage
Informacija
Zelena
AvalanchePerformingUpdate
Informacija
Zelena
AvalancheUpdateComplete
Informacija
Zelena
BatteryHealthReplace
Upozorenje
Žuta
BatteryHealthNearDeath
Upozorenje
Žuta
BatteryHealthShutdown
Greška
Crvena
BatteryAuthenticationFail
Greška
Crvena
BatteryOverTemp
Upozorenje
Žuta
BatteryUnderTemp
Upozorenje
Žuta
BatteryChargeFault
Greška
Crvena
BatteryLow
Upozorenje
Žuta
BatteryRemoved
Upozorenje
Žuta
BadFirmwareDownload
Greška
Crvena
BatchCount
Informacija
Zelena
BluetoothPinInvalid
Greška
Crvena
BluetoothPairing
Informacija
Zelena
BluetoothPairingAccepted
Informacija
Zelena
BluetoothPairingRejected
Greška
Crvena
BluetoothPairingFailed
Greška
Crvena
BluetoothDisplayPasskey
Informacija
Zelena
CancelAll
Informacija
Zelena
CancelOne
Informacija
Zelena
CalibrationMediaInput
Informacija
Zelena
CalibrationMediaRunning
Informacija
Zelena
CalibrationRibbonRunning
Informacija
Zelena
CalibrationRibbonInput
Informacija
Zelena
CountryCodeNotSelected
Upozorenje
Žuta
CutError
Greška
Crvena
DownloadingOptionBoardFirmware
Informacija
Zelena
DownloadingFirmware
Informacija
Zelena
HeadOpen
Greška
Crvena
HeadOverTemp
Upozorenje
Žuta
HeadUnderTemp
Upozorenje
Žuta
HeadCold
Upozorenje
Žuta
HeadAuthenticationFailed
Greška
Crvena
HeadThermistorFault
Greška
Crvena
HeadIdentificationFailed
Greška
Crvena
HeadMaintenanceNeeded
Informacija
Zelena
MediaLow
Informacija
Zelena
MediaOut
Greška
Crvena
MirroringFile
Informacija
Zelena
Mirroring
Informacija
Zelena
MirroringApplication
Informacija
Zelena
MirroringCommands
Informacija
Zelena
MirroringFeedback
Informacija
Zelena
MirrorProcessingFinished
Informacija
Zelena
MotorOverTemp
Upozorenje
Žuta
MagCardReaderActive
Informacija
Zelena
OutOfMemoryStoringGraphic
Greška
Crvena
OutOfMemoryStoringFont
Greška
Crvena
OutOfMemoryStoringFormat
Greška
Crvena
OutOfMemoryStoringBitmap
Greška
Crvena
OperationProgress
Informacija
Zelena
OptionalAlertKeyP2
Informacija
Zelena
PaperJam
Upozorenje
Žuta
PasswordInvalid
Greška
Crvena
PauseRequest
Upozorenje
Žuta
PrinterError
Greška
Crvena
PowerOff
Informacija
Zelena
PowerReset
Informacija
Zelena
PowerSleep
Informacija
Zelena
PowerSupplyError
Greška
Crvena
PrintHeadShutdown
Upozorenje
Žuta
ReplaceHead
Greška
Crvena
RfidError
Greška
Crvena
RfidNotPresent
Informacija
Zelena
RibbonOut
Greška
Crvena
RibbonIn
Upozorenje
Žuta
RibbonLow
Informacija
Zelena
StartingApplication
Informacija
Zelena
WlanLossSignal
Upozorenje
Žuta
WlanResumeSignal
Informacija
Zelena
WlanInvalidChannels
Greška
Crvena
WlanInvalidSecurityMode
Greška
Crvena
WmlError
Greška
Crvena
WritingFirmwareToFlash
Informacija
Zelena