Otpakivanje i pregled
Otpakivanje i pregled

Otpakivanje i pregled

U ovom odeljku je opisano otpakivanje i pregled sadržaja kutije.
 1. Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal sa uređaja i sačuvajte ambalažu za transport za naknadno skladištenje i transport.
 2. Proverite da li se u pakovanju nalazi sledeće:
  • Vodič za brzi početak
  • Štampač
  • Baterija
  • Vodič za propise
  • Kopča za kaiš
 3. Proverite da li na spoljnim površinama ima oštećenja.
 4. Otvorite poklopac odeljka za medije na štampaču (pogledajte Ubacivanje medija) i uverite se da ne sadrži oštećenja.
 5. Pre prve upotrebe uređaja, uklonite zaštitnu foliju za transport koja pokriva LCD ekran.
  Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.