Bezbednost u vezi sa baterijom
Bezbednost u vezi sa baterijom

Bezbednost u vezi sa baterijom

Pazite da slučajno ne dođe do kratkog spoja na bilo kojoj bateriji. Ako terminali baterije dođu u kontakt sa provodljivim materijalom, doći će do kratkog spoja koji bi mogao da uzrokuje opekotine i druge povrede, kao i da dovede do požara.
Uvek na ispravan način odlažite neupotrebljive baterije.
Ako koristite bilo koji punjač koji kompanija Zebra nije izričito odobrila za korišćenje sa njenim baterijama, baterija ili štampač mogu da se oštete, što bi poništilo garanciju.
Nemojte da ih palite, rasklapate, dovodite do kratkog spoja na njima niti ih izlažete temperaturama iznad 65°C (149°F).