Ubacivanje medija
Ubacivanje medija

Ubacivanje medija

Štampačima serije ZQ600 Plus možete da upravljate u jednom od dva različita režima: Otcepljivanje ili odlepljivanje. Režim otcepljivanja omogućava cepanje svake nalepnice (ili trake sa nalepnicama) nakon štampanja. U režimu odlepljivanja, pozadinski materijal se odlepljuje od nalepnice kada se odštampa. Prilikom grupnog štampanja, sledeća se štampa nakon što uklonite nalepnicu.