RFID kalibracija
RFID kalibracija

RFID kalibracija

RFID kalibracija podešava parametre komunikacije za vaš tip oznake. Ovaj postupak je neophodno obaviti nakon što štampač završi kalibraciju za medij (postavke dužine i proreza), obično je to kalibracija dužine nalepnice. Tokom postupka RFID kalibracije, štampač premešta medij, kalibriše položaj RFID oznake i određuje optimalne postavke za RFID medij koji se koristi.
U ove postavke spadaju položaj za programiranje i nivo snage za čitanje/pisanje koji treba koristiti. Da biste vratili podrazumevani položaj za programiranje u bilo kom trenutku, koristite opciju Restore (Vrati) u SGD komandi
rfid.tag.calibrate
.
Nemojte da uklanjate nalepnice ili oznake sa podloge (poleđina nalepnice ili „mreža“). To omogućava štampaču da odredi RFID postavke koje ne kodiraju susedne oznake.
Uvek obavite kalibraciju dužine nalepnice i RFID kalibraciju kada promenite tip medija. Međutim, ovaj korak nije obavezan kada menjate praznu rolnu istog medija.