Otpakivanje i vraćanje proizvoda
Otpakivanje i vraćanje proizvoda

Otpakivanje i vraćanje proizvoda

Ako otkrijete oštećenje pri transportu:
  • Odmah obavestite kompaniju dostavljača i podnesite izveštaj o šteti. Kompanija Zebra Technologies Corporation nije odgovorna ni za kakvo oštećenje do kog je došlo tokom transporta štampača i neće pokrivati popravku ove štete u okviru garancije.
  • Sačuvajte karton i sav materijal pakovanja radi pregleda.
  • Obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.