Zebra Setup Utilities
Zebra Setup Utilities

Zebra Setup Utilities

Pre nego što konfigurišete štampač da koristi LAN (Local Area Network), potrebne su vam osnovne informacije koje vam omogućavaju da uspostavite mrežnu konfiguraciju za štampač. Softver Zebra Setup Utilities (ZSU) pruža brz i jednostavan način za konfigurisanje štampača za različite svrhe, uključujući njihovo podešavanja za bežičnu komunikaciju putem LAN mreže ili koristeći međunarodni standard za komunikaciju Bluetooth.
Kada preuzmete Zebra Setup Utilities na računar, povežite USB kabl u štampač i računar (idite u odeljak Kablovska komunikacija.
Idite na veb lokaciju zebra.com/support da biste preuzeli Zebra Setup Utilities.