Ekran u stanju mirovanja, početni meni i korisnički meniji
Ekran u stanju mirovanja, početni meni i korisnički meniji

Ekran u stanju mirovanja, početni meni i korisnički meniji

Kontrolna tabla štampača ZQ600 sadrži ekran za prikaz statusa štampača ili promenu njegovih radnih parametara.