Ubacivanje medija u režimu odlepljivanja (ZQ630 Plus)
Ubacivanje medija u režimu odlepljivanja (ZQ630 Plus)

Ubacivanje medija u režimu odlepljivanja (ZQ630 Plus)

U ovom odeljku je opisano ubacivanje medija u štampač ZQ630 Plus u režimu odlepljivanja.
 1. Odlepite nekoliko nalepnica sa poleđine.
 2. Otvorite štampač.
  1. Pritisnite dugme za otpuštanje bravice (1) sa bočne strane štampača.
   Poklopac za medije će se osloboditi.
  2. Okrenite poklopac za medije (2) unazad do kraja da biste izložili odeljak za medije i prilagodljive potpore za medij.
 3. Razdvojte potpore za medij i umetnite rolnu medija između potpora u prikazanom smeru.
 4. Zatvorite poklopac za medij.
 5. Vucite polugu odlepljivača nagore dok ne nalegne na mesto.
  Šipka odlepljivača se sklapa unazad. Štampač je sada spreman za automatsko skidanje nalepnica as rolne.
 6. Pritisnite
  POWER
  (Napajanje) da biste uključili uređaj, a zatim pritisnite
  FEED
  (Uvlačenje) ako je uređaj već uključen.
Štampač će uvući medij do sledeće nalepnice ako štampa nalepnice. Ako štampate na mediju dnevnika, štampač će uvući kratku traku medija.

Oslobađanje šipke odlepljivača

 1. Da biste oslobodili šipku odlepljivača, gurnite dugme za šipku odlepljivača ka unutra, a zatim nadole.
  Šipka odlepljivača će se vratiti unapred u prvobitni položaj i biće oslobođena.