Čvrsta futrola
Čvrsta futrola

Čvrsta futrola

Štampač ZQ630 Plus ima opciju dvodelne čvrste futrole. Ona vam omogućava da nosite štampač zakačen za kaiš pomoću metalne kopče (isporučuje se) dok istovremeno pruža dodatnu zaštitu štampaču. Futrola se otvara i zatvara putem šarke koja se nalazi sa zadnje strane. Metalna kopča za kaiš pričvršćena je za čvrstu futrolu i štampač pomoću dva zavrtnja. Ako se kopča za kaiš ne koristi, dva kraća zavrtnja se koriste da pričvrste štampač za čvrstu futrolu.
  1. Umetnite štampač u donju polovinu školjke čvrste futrole.
  2. Prebacite gornju polovinu školjke čvrste futrole preko gornjeg dela štampača i zatvorite je tako da nalegne na mesto.
  3. Koristite #1 Philips odvijač da biste pričvrstili dva zavrtnja 6-32 x 5/8 za donji deo čvrste futrole.