Kretanje kroz ekrane na kontrolnoj tabli štampača
Kretanje kroz ekrane na kontrolnoj tabli štampača

Kretanje kroz ekrane na kontrolnoj tabli štampača

U sledećim temama govori se o sledećem:
  • Opcije koje su dostupne za kretanje kroz ekrane na ekranu kontrolne table štampača serije ZQ600 Plus.
  • Kako da izaberete ili izmenite opcije ekrana.