Indikatori statusa četvorostrukog punjača
Indikatori statusa četvorostrukog punjača

Indikatori statusa četvorostrukog punjača

Koristite indikatore koji se nalaze ispod baterije da biste nadgledali proces punjenja kao što je navedeno u tabeli.
Narandžasta
Zelena
Status baterije
Uključeno
Isključeno
Punjenje
Uključeno
Treperi
80% napunjeno (u redu za upotrebu)
Isključeno
Uključeno
Potpuno napunjeno
Treperi
Isključeno
Postoji greška. Zamenite bateriju.
Stanje greške je uzrokovano problemom sa baterijom, obično kada je baterije previše vruća ili hladna da bi se pouzdano punila. Punite bateriju kada je na sobnoj temperaturi okruženja. Ako narandžasti indikator nastavi da treperi, reciklirajte bateriju (idite u odeljak Recikliranje proizvoda i baterije.
Delimično ispražnjenoj bateriji je potrebno manje vremena da se potpuno napuni. Savetuje se da potpuno napunite bateriju pre upotrebe da biste očuvali radni vek baterije.
Radi vaše bezbednosti, četvorostruki punjač prestaje da puni baterije nakon 6 sati, bez obzira na stanje napunjenosti. Ako se baterija ne napuni u potpunosti za to vreme, reciklirajte je.
Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju na gornjem i donjem poklopcu. Obavezno povežite punjač na izvor napajanja koji se neće slučajno isključiti.