Scenariji upotrebe tehnologije NFC
Scenariji upotrebe tehnologije NFC

Scenariji upotrebe tehnologije NFC

U nastavku je navedeno nekoliko slučajeva koji demonstriraju pasivnu NFC tehnologiju.
  • Bluetooth uparivanje – dovodi do automatskog uparivanja tableta, pametnog telefona ili prenosivog računara sa štampačem putem Bluetooth veze u okvirima bezbednosnog profila koji se koristi. Profil sadrži BT adresu i serijski broj štampača.
  • Pokretanje aplikacije – dovodi do toga da se aplikacija, koju je proizvela kompanija Zebra ili treća strana, pokrene na pametnom telefonu, tabletu ili prenosivom računaru.
  • Pokretanje veb lokacije – dovodi do toga da se na pametnom telefonu, tabletu ili prenosivom računaru prikaže veb lokacija koju je kreirala kompanija Zebra ili programer treće strane
Dodirom na ikonu Zebra Print pametnim telefonom sa omogućenom tehnologijom NFC omogućava se trenutni pristup informacijama specifičnim za štampač. Više informacija o tehnologiji NFC i proizvodima kompanije Zebra potražite na veb lokaciji zebra.com/nfc. Moguće je i uparivanje Bluetooth aplikacija putem tehnologije NFC. Više informacija potražite na veb lokaciji zebra.com/sdk.