Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač
Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač

Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač

Ako uključite Zebra štampač pre nego što instalirate upravljačke programe, štampač će biti prikazan kao neodređeni uređaj.
 1. Pratite uputstva u odeljku Instalacija upravljačkih programa i povezivanje na računar sa operativnim sistemom Windows da biste preuzeli i instalirali upravljačke programe.
 2. Desnim tasterom kliknite na meni Windows, a zatim izaberite Device Manager (Upravljanje uređajima).
  • Druga mogućnost je da otvorite Device Manager (Upravljanje uređajima) u traci za pretragu Windows koja se nalazi u traci za zadacima.
 3. Kliknite na opciju
  Devices and Printers
  (Uređaji i štampači).
  U sledećem primeru, ZQ220 Plus je nepravilno instaliran Zebra štampač.
 4. U listi pronađite
  Printers
  (Štampači), a zatim izaberite strelicu da biste proširili listu.
 5. Desnim tasterom kliknite na ZDesigner ZQ220 Plus (CPCL) da biste otvorili meni.
 6. Kliknite na
  Update Driver
  (Ažuriranje upravljačkog programa).
 7. Kliknite na
  Browse my computer for driver software
  (Potraži upravljački program na računaru).
 8. Kliknite na
  Browse...
  (Pretraži...) i pronađite fasciklu Downloads (Preuzimanja).
 9. Kliknite na
  OK
  (U redu) da biste izabrali fasciklu.
 10. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
Uređaj je ažuriran odgovarajućim upravljačkim programima.