Uklanjanje samolepljivog izolatora baterije
Uklanjanje samolepljivog izolatora baterije

Uklanjanje samolepljivog izolatora baterije

U ovom odeljku je opisano kako da uklonite samolepljivi izolator baterije.
  1. Povucite nagore jezičak samolepljivog izolatora koji se nalazi sa donje strane baterije.
  2. Odlepite samolepljivi izolator i uklonite ga sa donjeg dela baterije. Odložite ga nakon odlepljivanja.
    Baterija može da eksplodira, iscuri ili se zapali ako se neispravno puni ili izloži visokoj temperaturi. Nemojte da je rasklapate, lomite, bušite, pravite kratak spoj na kontaktima niti bacate u vatru ili vodu. Punite je samo na punjaču za litijum-jonske baterije koje je odobrila kompanija Zebra.