Ethernet postolje sa četiri ležišta (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
Ethernet postolje sa četiri ležišta (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Ethernet postolje sa četiri ležišta (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Ethernet postolje sa četiri ležišta omogućava punjenje i uspostavljanje Ethernet veze za modele ZQ610 Plus i ZQ620 Plus.
Ethernet postolje sa četiri ležišta
1
Ležište postolja
2
Dugme za otpuštanje
3
Indikatori statusa Ethernet veze
4
Indikator statusa napajanja
Dimenzije Ethernet postolja sa četiri ležišta
Visina
Širina
Dužina
66,7 mm (2,62 inča)
579,99 mm (22,83 inča)
150,57 mm (5,93 inča)