Ethernet postolje sa jednim ležištem (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
Ethernet postolje sa jednim ležištem (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Ethernet postolje sa jednim ležištem (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Ethernet postolje sa jednim ležištem omogućava punjenje i uspostavljanje Ethernet veze za modele ZQ610 Plus i ZQ620 Plus.
Ethernet postolje sa jednim ležištem za modele ZQ610 Plus / ZQ620 Plus
1
Dugme za otpuštanje
2
Indikatori statusa Ethernet veze
3
Indikator statusa napajanja
Dimenzije Ethernet postolja sa jednim ležištem (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
Postolje
Visina
Širina
Dužina
Postolje sa jednim ležištem
66,7 mm
(2,62 inča)
171,28 mm
(6,74 inča)
150,57 mm
(5,93 inča)