Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)
Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)

Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)

Kada štampač završi sekvencu uključivanja, prelazi na ekran u stanju mirovanja. U tom stanju štampač prikazuje informacije, kao što su instalirana verzija firmvera i IP adresa.
Idle Display (Ekran je u stanju mirovanja)
1
Trenutni status štampača.
2
Verzija firmvera i IP adresa.
Prečica za početni meni.