Korisnički meniji
Korisnički meniji

Korisnički meniji

U sledećoj listi opisane su ikone korisničkog menija koje se koriste za menjanje konfiguracije štampača. Da biste promenili konfiguraciju štampača, idite u odeljak Konfiguracija štampača.
Meni Settings (Postavke)
Meni Tools (Alatke)
Meni Network (Mreža)
RFID meni
Meni Language (Jezik)
Meni Sensors (Senzori)
Meni Communications (Komunikacija)
Meni Battery (Baterija)