Meni Home (Početni meni)
Meni Home (Početni meni)

Meni Home (Početni meni)

Pomoću početnog menija pristupite radnim parametrima štampača putem osam korisničkih menija.
Meni Home (Početni meni)
Izlazak i vraćanje na ekran je u stanju mirovanja.