Meni Home (Početni meni)
Meni Home (Početni meni)

Meni Home (Početni meni)

U ovom odeljku je opisano kako da se krećete kroz meni Home (Početni meni).
Da biste se kretali od ikone do ikone u meniju Home (Početni meni), pritiskajte bilo koje od dugmadi sa strelicama (
ARROW
). Kada je ikona izabrana, njene boje su obrnute kako bi se istakla.
Ikona menija SETTINGS (Postavke)
Ikona menija SETTINGS (Postavke) je izabrana
Da biste izabrali istaknutu ikonu menija i ušli u meni, pritisnite dugme
OK
(U redu).
Pritisnite
LEFT SELECT
(Levi izbor) da biste izašli iz menija Home (Početni meni) i vratili se na Idle Display (Ekran u stanju mirovanja). Nakon 15 sekundi neaktivnosti u početnom meniju, štampač se automatski vraća na ekran u stanju mirovanja.