Sekvence pokretanja napajanja
Sekvence pokretanja napajanja

Sekvence pokretanja napajanja

Sekvenca
Funkcija
Tasteri
Dugme
1
Izveštaj koji se dobija pritiskom na dva tastera
Držite taster
FEED
(Uvlačenje) dok pritiskate
POWER
(Napajanje).
2
Vraćanje na fabrički WML
Držite tastere
UP ARROW
(Strelica nagore) i
DOWN ARROW
(Strelica nadole) dok pritiskate
POWER
(Napajanje).
3
Nametnuto preuzimanje
Držite tastere
LEFT SELECT
(Levi izbor) i
RIGHT SELECT
(Desni izbor) dok pritiskate
POWER
(Napajanje).
4
Uključite ili isključite štampač da biste prešli u režim mirovanja.
Pritisnite taster
POWER
(Napajanje).
  • Možda ćete morati da se vratite na fabrički WML i vratite se na čitav meni ako su prilagođene WML funkcije isključene.
  • Ako se usled ove promene WML sistem zaključa, ponovo pokrenite sistem da biste privremeno vratili funkcionalnost.
  • Nametnuto preuzimanje se odnosi na režim u kojem se štampač uključuje da bi omogućio preuzimanja firmvera. U ovom režimu štampač pokreće određeni kôd koji omogućava proces preuzimanja i instaliranja ažuriranja firmvera.