Sekvence vremena izvršavanja
Sekvence vremena izvršavanja

Sekvence vremena izvršavanja

Sekvenca
Funkcija
Tasteri
Dugme
1
Uvlačenje medija
FEED (UVLAČENJE)
2
Buđenje – ako je aktivan režim mirovanja
Bilo koje dugme