Izvođenje kalibracije medija SmartCal
Izvođenje kalibracije medija SmartCal

Izvođenje kalibracije medija SmartCal

Pisač prije ispisivanja mora postaviti parametre medija za optimalan rad. Zbog toga automatski utvrđuje vrstu medija (mreža/praznine, crne oznake/zarezi ili kontinuirani mediji) i mjeri svojstva medija za ispisivanje.
 1. Provjerite jesu li mediji (i vrpca ako ispisujete toplinskim prijenosom) pravilno umetnuti u pisač te je li gornji poklopac pisača zatvoren.
 2. Pritisnite
  POWER
  (Napajanje) kako biste uključili pisač i pričekajte da pisač dođe u stanje spremnosti za rad.
  Indikator STATUS počinje postojano svijetliti zeleno.
 3. Istovremeno pritisnite i zadržite
  PAUSE
  (Pauza) i
  CANCEL
  (Odustani) dvije sekunde, a zatim otpustite.
  Pisač će uložiti i izmjeriti nekoliko naljepnica te podesiti razine prepoznavanja medija. Po dovršetku mjerenja indikator STATUS počinje postojano svijetliti zeleno.
Nakon početne kalibracije na određeni medij, dodatne kalibracije nisu potrebne za novouložene medije sve dok je iste vrste kao i prethodni upotrijebljeni medij (vrsta medija, dobavljač, serija, veličina itd.). Pisač automatski mjeri novouložene medije i dok ispisuje prilagođava se svim manjim razlikama u njihovim svojstvima.
Nakon što umetnete rolu novih medija iz iste serije, možete sinkronizirati naljepnice i dobiti skup medija za ispisivanje jednostavnim pritiskom na
FEED
(Ulaganje) (pomicanje) jednom ili dvaput.
Ako pisač ne uspije prepoznati i pravilno kalibrirati medije, pogledajte Ručno kalibriranje medija.