Indikatori i kontrole baterije
Indikatori i kontrole baterije

Indikatori i kontrole baterije

Opcijska dodatna oprema za bateriju pisača ima jednostavno korisničko sučelje s jednim gumbom i četiri LED indikatora za upravljanje i prikaz statusa i stanja baterije. Baterija djeluje kao neprekidni izvor napajanja (UPS) za pisač.
Dodatne informacije o upotrebi baterije s pisačem i načinima za štednju energije (mirovanje, isključivanje itd.) potražite u odjeljku Ispisivanje s priključenom baterijskom bazom i baterijom.
1
Gumb
Battery Control
(Upravljanje baterijom)
2
Indikator stanja baterije (nalazi se na stražnjoj strani baterije)
3
Indikator razine napunjenosti baterije (nalazi se na stražnjoj strani baterije)
Na povećanom prikazu (krugovi na slici iznad) vidi se indikator stanja na vrhu i tri indikatora razine napunjenosti ispod njega.
Indikatori i kontrole baterije
Ikona
Gumb/indikator
Opisi
Gumb
Battery Control
(Upravljanje baterijom) – omogućuje upravljanje baterijom unutar i izvan pisača.
 • Pritiskom i otpuštanjem ovog gumba dok je baterija uključena postiže se sljedeće:
  • Baterija se aktivira iz stanja mirovanja ili isključenja. Provjeravaju se stanje i status napunjenosti baterije. Indikatori baterije svi zajedno bljeskaju tri puta. Sada imate jednu minutu za uključivanje napajanja pisača prije nego što se baterija vrati u prethodno stanje mirovanja ili isključenja.
  • Baterija prikazuje razinu napunjenosti baterije u prvih 10 sekundi nakon dovršetka internih provjera stanja baterije
Kako bi pisač prešao u način rada isključenja, pritisnite i zadržite
Battery Control
(Upravljanje baterijom) 10 – 11 sekundi i otpustite. Baterija se počinje isključivati.
Otprilike tri sekunde poslije svi LED indikatori baterije bljeskaju tri puta naznačujući da se baterija isključila.
Indikator stanja baterije – prikazuje status punjenja i stanje baterije.
 • Zelena – dobro stanje, punjenje dovršeno i spremna za rad.
 • Žuta – punjenje (pisač je isključen).
 • Crvena – baterija ima internu pogrešku. Izvadite bateriju i pogledajte Rješavanje problema.
 • Bljeska crveno – pogreška punjenja (prekomjerna ili preniska temperatura, pogreška internog nadzora itd.)
Indikator razine napunjenosti baterije – prikazuje status punjenja i stanje baterije.
 • Tri zelene crtice uključene su, indikator ne bljeska – baterija je potpuno napunjena i ne mora se nastaviti puniti.
 • Dvije zelene crtice uključene su, a ona na vrhu bljeska – baterija je manje od potpuno napunjena.
 • Bljeska jedna zelena crtica – vrijeme je za punjenje baterije!
 • Nije uključena nijedna crtica – bateriju treba napuniti, ali indikator stanja baterije bljeska kad se pritisne gumb
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom). Pisač se NE MOŽE uključiti kad je baterija u tom stanju.
 • Jantarno – baterija se puni.