Upravljanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu
Upravljanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu

Upravljanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu

Pisač ima različite memorijske resurse i pohranu za izrađivanje i ispisivanje.
Za lakše upravljanje resursima pisača, pisač podržava niz naredbi za formatiranje. Ove naredbe možete upotrebljavati za upravljanje memorijom, prijenos objekata (između memorijskih područja i uvoz/izvoz datoteka), imenovanje objekata, testiranje funkcija pisača i generiranje izvješća o radnom statusu pisača. Vrlo su slične starim naredbama za DOS, kao što je DIR (popisivanje direktorija) i DEL (brisanje datoteke). Najčešća izvješća također su dio Zebra Setup Utilities i upravljačkog programa ZebraDesigner za sustav Windows.
Pojedinačne naredbe preporučuje se obrađivati unutar ove vrste formata (oblika). Pojedinačna naredba lako se može ponovno upotrijebiti kao alat za održavanje i razvoj.
Upravljanje pisačem i struktura programa za formatiranje
Naredba
Opis
^XA
Pokrenite naredbu za formatiranje
Ovdje unesite naredbu
Upotrijebite jednu naredbu za upravljanje pisačem, funkcijama za testiranje i izvješćima.
^XZ
Naredba za završetak formatiranja
Mnoge naredbe koje prenose objekte, upravljaju memorijom i izvješćuju o njoj upravljačke su naredbe (
~
). One ne moraju biti u formatu (obliku). Pisač će ih obraditi po primanju, bez obzira jesu li u formatu (obliku) ili ne.