USB ulaz
USB ulaz

USB ulaz

USB ulaz omogućuje povezivanje USB uređaja – tipkovnice, skenera ili izbrisivog USB (memorijskog) pogona – s pisačem.
Upotrebe USB ulaza:
  • Ažuriranje programskih datoteka
  • Prijenos datoteka i upravljanje njima
  • Ulaz za niskoenergetske USB uređaje za unos podataka (tipkovnice, vage, skenere i druge priključne uređaje).
1
USB ulaz
Izbrisivi USB pogon mora biti formatiran u datotečni sustav FAT. Nazivi datoteka moraju sadržavati od 1 do 16 isključivo slovnobrojčanih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Upotrebljavajte samo ASCII znakove. U nazivima datoteka NEMOJTE upotrebljavati azijske, ćirilične ili naglašene znakove. Neke funkcije neće pravilno funkcionirati ako naziv datoteke sadrži podcrtu. Umjesto toga upotrijebite točke.