System (Sustav) > Program Language (Programski jezik) > Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)
System (Sustav) > Program Language (Programski jezik) > Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)

System (Sustav) > Program Language (Programski jezik) > Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)

S pomoću dijagnostičkog načina rada za komunikaciju možete ispisati sve komunikacijske podatke radi naprednog otklanjanja poteškoća.
Prihvaćene vrijednosti: Print (Ispisivanje), E: Drive (Pogon E:), USB Host (USB priključak), Off (Isključeno)
Povezane naredbe ZPL: Samo za dijagnostiku ispisa:
~JD
za omogućavanje,
~JE
za onemogućavanje
Web-stranica poslužitelja za ispisivanje:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Language (Jezik)
Tipke upravljačke ploče: Samo za dijagnostiku ispisa, dok je pisač u stanju spremnosti za rad, istovremeno pritisnite
PAUSE
(Pauza) +
FEED
(Ulaganje) i zadržite dvije sekunde.