Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula
Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula

Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula

  1. Dok su vrata za pristup modulu uklonjena, gurnite Ethernet modul u štampač. Gurnite karticu polako, ali čvrsto, dok ne prođe unutrašnju ivicu pristupnih vrata.
  2. Poravnajte donji deo poklopca Ethernet porta sa donjom ivicom otvora za pristup modulu. Podignite vrata i zatvorite poklopac.
    1
    Ethernet port (RJ-45)