Izveštaj o konfiguraciji mreže i Bluetooth veze
Izveštaj o konfiguraciji mreže i Bluetooth veze

Izveštaj o konfiguraciji mreže i Bluetooth veze

Štampači serije ZD sa instaliranim žičnim ili bežičnim opcijama povezivanja odštampaće dodatni izveštaj o konfiguraciji štampača. Ove informacije će vam biti potrebne za uspostavljanje Ethernet (LAN i WLAN), Bluetooth 4.1 i Bluetooth LE mrežnog štampanja i rešavanje problema u vezi sa njim.
Primer izveštaja odštampanog koristeći ZPL komandu
~WL
prikazan je u nastavku.
1
Postavka podrške za iOS