Zebra Print Touch
Zebra Print Touch

Zebra Print Touch

Funkcija Zebra Print Touch omogućava da uparite Android uređaj (npr. pametni telefon ili tablet) na kojem je omogućena funkcija Near Field Communication (NFC) tako što ćete jednostavno dodirnuti uređajem logotip Print Touch na štampaču. Nakon uparivanja uređaja koristeći NFC, Android uređaj možete da koristite za unos informacija koje su zatražene i odštampate nalepnicu koristeći te informacije.
Print Touch lokacija se nalazi na kontrolnoj tabli interfejsa štampača u donjem levom uglu.
Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne konfigurišete potrebne NFC postavke na uređaju. Ako naiđete na probleme, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.
Podaci kodirani u oznaku obuhvataju:
  • URL za Zebra veb-stranicu podrške za brzu pomoć
  • jedinstvenu MAC adresu štampača za Bluetooth (Low Energy)
  • MAC adresu klasične Bluetooth veze štampača (ako je dostupna)
  • MAC adresu štampača Wi-Fi (WLAN) veze (ako je dostupna)
  • MAC adresu Ethernet (LAN) veze (ako je dostupna)
  • SKU štampača (na primer, ZD41022-D01W01EZ)
  • jedinstveni serijski broj štampača
NFC oznaka se može koristiti za:
  • olakšavanje Bluetooth uparivanja sa kompatibilnim mobilnim uređajem.
  • pokretanje aplikacije.
  • pokretanje mobilnog pregledača i pristup veb-stranici.